Jan 29, 2011

Mr. Thingie on the road

I promised to share the trips of Mr. Thingie on my blog, and i'm trying to post a weekly trip from now on.
Like today he went out with his icecream car...:P


Ik zou de uitstapjes van Mr. Thingie plaatsen op mijn blog, en ik zal vanaf nu dan ook een wekelijkse trip posten. Zoals vandaag ging hij op stap met de ijscowagen :P


On the road....

Icecream?! Anyone?...
To be continued.......Wordt vervolgd....

No comments: