Jul 21, 2011

Grab my Blog button


Hi cuties,
I always want to do things without asking someone, even if i have no idea how to start.
For some of you it will be a piece of cake, and i'm not a real computer geek, but i've made my own blog button :P If you ♥ it, grab my button!! :P
(you can find it under my ETSY)
P.s. link me your blog, if you use it, i ♥ to see it ty!Hey skatjes,

Ik wil altijd dingen doen, zonder het te vragen, ook al heb ik geen idee hoe te beginnen.
Voor sommige van jullie is het misschien een eitje en ik ben dan ook niet echt een computer nerd, maar ik heb m'n eigen blogbutton gemaakt :P Dus, vind je 'm leuk, pak m'n button!! :P
(Je kan de button vinden onder m'n ETSY)
P.s.link me je blog als je 'm gebruikt, ik vind het leuk om dat te zien, ty!No comments: