Oct 27, 2011

D.I.Y: Candy dress pt 2As you know i'm still workin on the candydress for my daughter, so here some new pics. I noticed that my daughter can be very chaotic and has every hour another idea 2 pimp the dress, i guess she has it from me :P But we made a compromise and his is the result....


Zoals jullie weten ben ik bezig met de candydress voor mijn dochter, hier wat nieuwe foto's.
Nu merk ik ook dat mijn dochter erg chaotisch kan zijn en elk uur weer met een ander idee komt voor de jurk, ik denk dat ze dat van mij heeft :P Maar we hebben een compromis gesloten, hier het resultaat...

The icecream really reminds me of my childhood, i had one of these too :P If you pushed the bottom, the top jumped off, haha! I decorated it, i put some cream onto it and finished it with some beads as sprinkles and some glitter.
Het ijsje herinnert me echt aan mijn jeugd, ik had er vroeger ook zo eentje, als je op het knopje drukt, dan vliegt het ijsbolletje eraf haha! Ik heb er zogenaamd slagroom op gedaan en afgemaakt met wat kraaltjes als spikkeltjes en wat glitter. 
I bought a balletsuit at the H&M to wear it with the tutu in progress..
I handsewed the icecream onto a piece of fabric, and a friend of mine gave me a dress wich i could use, so i used the lace to make it more sweeter and put it onto the balletsuit.
Ik heb een balletpakje gekocht bij de H&M om te dragen bij de tutu die nog onder handen genomen wordt... ik heb het ijsje met de hand aan een stuk stof genaaid en een vriendin van mij gaf me een jurk die ik kon gebruiken, dus ik heb het kant daarvan af gehaald en gebruikt om alles nog zoeter te maken en het op het balletpakje gepaatst.

I love it do you?!! I made a big brooche of it, so i can put it of and wash the suite.
It was a lot of work to get it how i want it, but now this part is finished i'm a little bit proud of myself :P
You know why?...patiënt and me doesn't fit >_<
Ik vind het te gek, jij?!! Ik heb er een grote broche van gemaakt, zodat ik het eraf kan halen en het pakje kan wassen. Het was een hoop gepriegel om het te krijgen zoals ik het wilde, maar nu het af is ben ik wel een beetje trots op mezelf :P 
Weet je waarom? Geduld en ik gaan niet samen >_<

This was it for now...to be continued!!!
Dit was het weer voor nu, wordt vervolgd!!!


No comments: