Jun 16, 2012

Imeshi japanese food iphone cover

iMeshi Japanese Food iPhone Cases
via Rainbowholic

Haha,....what's your favorite dish..
One chocolate dish for me please! 
These imeshi japanese food covers looks so realistic, are you hungry yet? 
Remember, it's your iphone, don't eat ;)
You can buy them  @ Strapya world

Kawaii heart

Haha, wat is jou favoriete gerecht?
Een chocolade toetje voor mij graag!
Deze imeshi gerechten lijken zo echt, heb je al trek? 
Let op, het is je iphone, niet opeten dus ;)
Je kan ze kopen @ Strapya world
No comments: